Logo RTDS

Aktualizované informace viz ZDE

Vedoucí:

 • prof. PhDr. Antonín PŘIDAL

Pedagogové:

 • prof. Pavel Švanda
 • doc. PhDr. Alena Blažejovská
 • doc. Mgr. Jan Gogola
 • MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
 • MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Externí:

 • MgA. Michal Bureš
 • Mgr. Dora Viceníková
 • MgA. Kamila Zlatušková

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů. Cílem výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů (včetně praktických cvičení s audiovizuální technikou) zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu a jeho dějiny, na uměleckou kritiku a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům o publicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl. Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty, a také s pracovníky veřejnoprávních médií.

Divadelní fakulta JAMU – Mozartova 1, 662 15, Brno
Oficiální stránky DIFA JAMU
Oficiální stránky RTDS
Stránky studentů RTDS * e-mail

Administrátor stránok: Marek Urban

Logo RTDS (autor Tomáš Koňařík):

Logo RTDSStahuj zde

Studenti:
1. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

1. ročník magisterského studia

2. ročník magisterského studia

Absolventi:
2008
bakalářské studium

 • Tereza Kratochvílová
 • Michaela Řepová
 • Kateřina Vašků

2007
magisterské studium

 • Michal Jurman
 • Magda Wdowyczynová

bakalářské studium

 • Josef Fišer
 • Eva Hradilová
 • Jana Kalousová
 • Richard Komárek
 • Jan Motal
 • Jakub Vítek
 • Eva Vojtová

2006
magisterské studium

 • Jaroslav Daňa
 • Markéta Fiedlerová
 • Polina Chelemendiková
 • Petra Kovářová
 • Michaela Materáková
 • Tereza Semotamová
 • Kateřina Suková
 • Kamila Zlatušková

2005
magisterské studium

 • Klára Dvořáková
 • Marek Hladký
 • Karolína Opatřilová
 • Hana Roguljičová
 • Olga Svobodová
 • Lenka Tillichová
 • Josef Tuka

2001
magisterské studium

 • Jana Říčánková

2000
magisterské studium

 • Michal Bureš www
 • Marek Hlavica
 • Miroslav Oščatka
 • Jana Ozoráková
 • Hana Slavíková
 • Petra Šoborová

1999
magisterské studium

 • Dora Kaprálová
 • Kateřina Ondroušková
 • Michal Šalomoun www

1998
magisterské studium

 • Irena Blahová (nyní Kocí)
 • Lukáš Franta www
 • Martin Kolář www

1996
magisterské studium

 • Kateřina Halaštová
 • Regina Hoplíčková
 • Radka Lokajová
 • Jitka Škápíková www