Analýzu na hru Olji Muchiny Táňa Táňa do předmětu Současné světové drama.

Kompletný text na stiahnutie tu (v .pdf):  Olja Muchina – Tana a Tana (analyza hry)

Úryvky:

Táňa Táňa je hra velice silně promlouvající svou osobitou poetikou. Hlavními tématy jsou láska a život sám, lidská osamělost a touha po teplé blízkosti někoho, koho milujeme, kdo ale bohužel nemiluje nás. Ne náhodně se při výčtu témat vybaví ruský dramatik A.P. Čechov, inspirace jím vychází z celkového pojetí textu a je velmi jasně čitelná. Jedna z postav je pojmenovaná Strýček Váňa a další postava – Ivanov, zdědil spoustu vlastností a přístup k životu po svém starším předchůdci. Místy se může až zdát, že je hra pouhou variací na Čechova, snad až jeho parodováním. Táňa Táňa je ve své poetice hravá a osobitá, má svůj vlastní styl, který autorka rozvíjí, přesto se ale domnívám, že natolik vychází z čechovovských témat a zápletek a tolik se jim snaží vyhranit, že se pro leckterého čtenáře hra může smrsknout v pouhý odlesk Čechova ve velmi ošuntělých barvách či v jeho podařenou parodii s novými prvky. (…)


Děj hry je jednoduchý i složitý zároveň. Jedná se o hru lásky, která si zřejmě vybírá bez jakéhokoliv ohledu a ještě se tomu někde za rohem škodolibě směje. Šest postav, tři páry – nepáry. Táňa milovala Ivanova. Ivanov miluje Táňu. Dívka miluje Ivanova a možná trochu i Chlapce, Chlapec Zinu, Zina Ochlobystina. Ochlobystin ale miluje Táňu. Koho miluje Táňa? Říká, že Ivanova, ale jakoby jí láska k němu pouze bránila v lásce někoho jiného, ale ve vztahu k Ivanovovi jakoby byla zbytečná…(…)


Čas ve hře běží lineárně, sledujeme naše postavy během čtyř nocí a pěti dnů, což se dozvídáme z promluv postav a scénických poznámek. Zvláštní je poznámka v úvodu hry o tom, že v sadu je vždy hezké počasí. Sad tak evokuje uzavřený svět Čechova, který je vždy hezký, ale do kterého po zbytek hry vlastně nevstoupíme, což se dozvídáme až dál v průběhu hry. (…)

Kompletný text na stiahnutie tu (v .pdf):  Olja Muchina – Tana a Tana (analyza hry)