Tadeáš se narodil před čtyřiadvaceti lety do česko-německé rodiny jako žena Petra Beyerová. Petra od dětství trpěla pocitem, že by místo děvčetem měla být spíše chlapcem; tyto pocity nabývaly na intenzitě s přibývajícím věkem, zejména v pubertě – nenáviděla veškeré projevy ženství, začala odmítat své tělo, které se jí stávalo jakýmsi vězením…

Náhoda přála tomu, že se před několika lety Petra vypravila s Janem Burianem na zájezd na Island a v tomto filmu se znovu potkávají, Petra již po hormonální léčbě a dvou operacích proměněná v Tadeáše.

Tento portrét zkoumá v obecnější rovině, co vlastně tvoří naši příslušnost k rodu, podle čeho se vnímáme jako muži nebo ženy.

Jan Burian se například ptá Tadeášových rodičů: “Představte si, že byste neměli tělo a byli jenom mozek v láhvi, podle čeho byste poznali, zda jste mužem nebo ženou?”
Jednoznačnou odpověď nenaleznete snadno.

Premiéra 10. 2. 2009 na ČT2
Scénář Eva Dvořáková
Režie Lucie Králová

Sledujte na stránkách České televize