Archive for year 2010

Tvorba absolventů: Eva Hradilová, Jana Kalousová

0

3 a 1/2 Masaryka

Pohled babičky, maminky a strýčka režisérky – budoucí absolventky – Evy Hradilové na studium na Masarykově univerzitě aneb rodinný sraz na srazu absolventů. Režie: Eva Hradilová, Jana Kalousová.

Sledujte na stránkách České televize

Tvorba absolventů: Jan Motal

0

Sen o budování elit

Režisér Jan Motal se v dokumentární eseji zamýšlí nad existencí dnešní české vzdělanecké elity.

Poprvé vysíláno 11. 9. 2009 na ČT 2 v rámci cyklu Večer na téma…

Sledujte na stránkách České televize

Tvorba absolventů: Josef Tuka

1

Saharské písky

Bakalářský film našeho absolventa a současného studenta režie na FAMU.

Anotace: Václav a Anička jsou manželé 25 let. Výročí společného soužití se rozhodnou oslavit v místě, kde se poprvé potkali. Co se stane během této oslavy?

Scénář a režie: Josef Tuka
Hrají: Cyril Drozda, Zora Valchařová-Poulová a Ilona Baráth

Film sledujte na osobních stránkách Josefa Tuky či na stránkách Respektu.

Rozhovor s autorem viz zde.

Tvorba absolventů: Richard Komárek

0

Landův lektvar lásky

Noticka České televize: “Dokumentární film, ve kterém jeho tvůrci portrétují umělce Daniela Landu prostřednictvím divadelního představení Tajemství Zlatého Draka. Režie E. Hníková a R. Komárek”

Pořad vyvolal poměrně hodně ohlasů, například v Lidových novinách zde, zde a zde, na internetu zde či zde a svůj podíl na jeho vzniku také okomentoval teatrolog Vladimír Just v Kritickém klubu Jana Rejžka na stanici ČRo 6 dne 17.12.2009. Zde je Justem zmiňovaný článek v Divadelních novinách.

Vlastní názor si může každý udělat po zhlédnutí pořadu na stránkách České televize.

Tvorba pedagogů: Jan Gogola, Marek Hlavica

0

Tvorba absolventů: Jana Ozoráková

0

Válka s mloky

Kolegyně Jana Ozoráková pracuje na scénáři filmové adaptace románu Karla Čapka Válka s mloky. Soudě dle zpráv z tisku, bude se jednat o projekt vskutku velkolepý.

Více zde

Mimochodem: v roce 2008 uplynulo sedmdesát let od smrti Karla Čapka, a tedy i  vypršela majetková ochrana jeho díla podle autorského zákona. Dílo Karla Čapka je nyní volně dostupné na stránkách Městské knihovny v Praze.

Sborník: RTDS dnes & zítra

0

Cílem tohoto sborníku/sbírky bylo oslovit pedagogy Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky a získat od nich jejich názor na jeho současnou podobu i na možný budoucí vývoj.

Ateliér letos dosáhl osmnácti let věku, tedy, podle lidských měřítek, plnoletosti. Avšak oproti člověku, jenž s dospělostí musí převzít veškerou odpovědnost za své činy sám, ateliér je věc neschopná vlastního uvažování a svobodného rozhodování. To musí činit lidé, kteří ateliér utvářejí. A těmi jsou v první řadě pedagogové oboru.

Sborník RTDS (.pdf)

Antonín Přidal: Riziko Trvalé Doufání Silné
Jan Gogola: Jak (se) učit psát
Alena Blažejovská: Několik poznámek ke koncepci oboru RTDS
Pavel Aujezdský: A kam na ty nápady chodíte vy?
Jiří Vanýsek: Úcta k postavě
Hana Slavíková: Cesta sebe-vědomého mediálního tvůrce ke střetu s realitou
Marek Hlavica: Přestupní stanice RTDS
Michal Bureš: O RTDS
Jan Gogola ml.: Zdravice z Prahy

Kateřina Vašků: Televizní cyklus Oběti

0

Předmětem této bakalářské práce je hraný televizní cyklus Oběti, který pojednává o obětech kriminálních činů a jehož jednotlivé pořady odvysílala Česká televize v letech 1999–2006.

Cílem práce je prozkoumat cyklus z hlediska dramaturgické volby a scenáristického zpracování jednotlivých témat, příběhů, hlavních a vedlejších postav a psychologických motivů jejich chování a jednání s důrazem na aspekty viny, trestu a spravedlnosti, tak, jak je pociťují hlavní postavy a divák. Práce si rovněž klade za cíl analyzovat a zhodnotit význam cyklu jako celku a pokusit se jej zhodnotit z hlediska přínosu pro diváka.

Cyklus Oběti je vysílán Českou televizí od roku 1999. Jedná se o cyklus hraných filmů ze současnosti, který se zabývá tématikou obětí zločinu. Konkrétní podoby cyklus postupně nabýval již od roku 1997, kdy scénárista Miroslav Sovják oslovil dramaturga Bedřicha Ludvíka s myšlenkou vytvořit seriál o lidech a jejich životech poté, co byli postiženi zločinem. Původní představa scenáristy Sovjáka natočit seriál o takovýchto lidech (který by čítal minimálně deset dílů) však narazila na problém realizovatelnosti vzhledem k finančním nákladům výroby. Z tohoto hlediska se ukázalo jako finančně únosné natáčet pouze jeden díl za rok, čímž vznikla podoba cyklu, jak jej známe dnes.

Kateřina Vašků: Televizní cyklus Oběti (.pdf)

Vedoucí práce: Marek Hlavica

Práce byla obhájena v roce 2008.

Marek Hlavica: Performanční studia

0

Tato disertační práce zkoumá akademický obor performančních studií (performance studies)  a jejím cílem je kriticky analyzovat performanční studia v celé jejich šíři a dosud neustálené podobě, podat pokud možno zasvěcenou a kritickou studii o jejich historii, vývoji, současné podobě, významných osobnostech, institucích, událostech a o možných dalších směrech vývoje. Pokouší se prozkoumat myšlenkové, společenské i umělecké zdroje, z nichž obor čerpá, a pojmenovat směry, k nimž se hlásí.

Obor performančních studií se začal rodit v sedmdesátých letech dvacátého století a jeho první samostatná katedra (Department of Performance Studies) vznikla v roce 1980. Zájem o obor výrazně vzrostl v letech devadesátých. V současnosti již existují katedry performančních studií mimo USA také v Austrálii, Anglii, Walesu, Francii či Brazílii.  Přednášky o teorii performancí se na mnoha univerzitách celého světa staly součástí studijních programů nejen teatrologie, ale také antropologie, etnografie, sociologie, literatury, historie či kulturních studií.  Základem tohoto oboru je performance, jež však není chápána pouze úzce jako „představení“, nýbrž v mnohem širším smyslu jako ústřední interpretační nástroj pro porozumění lidskému chování a společnosti.

Marek Hlavica: Performační studia (.pdf)

Školitelem práce byl prof. Petr Oslzlý.

Práce byla obhájena v roce 2008.

Michaela Řepová: Pusinky – režijní debut Karin Babinské

0

PosterMoje bakalářská práce Pusinky – režijní debut Karin Babinské je zhodnocením posledního tzv. ženského filmu (v době, kdy práce vznikala, byl do kin uveden další tzv. ženský film. Tentokrát debut scenáristky Olgy Dabrowské – Kuličky) české kinematografie.

Zabývá se nejen problematikou žen ve společnosti, (pokud možno okrajově, protože se jedná o teoretickou práci z oblasti filmu, nikoliv o teoretickou práci sociologického rázu) ženského filmu a ženské režie, ale hlavně se soustředí na film Pusinky jako takový. V čem je konkurentem ve svém žánru pro ostatní filmy. A jaký je to vlastně žánr, který reprezentuje. Jak vznikal a kdo jsou jeho autorky. V čem je považován za jedinečný a co je mu naopak vytýkáno. Cílem mé práce bylo shromáždit všechny dostupné informace o tomto filmu a najít odpověď proč se tak významný kvalitní český film nesetkal s ohlasem diváků, proč zapadl jako další filmy zkušených filmařů, které by se od mladých autorek Pusinek mohli a měli učit.

M.Řepová: Pusinky (.pdf)

Vedoucí bakalářské práce: Jan Gogola

Práce byla obhájena v roce 2008.

Go to Top