V akademickém roce 2012/13 budeme otevírat nové bakalářské i magisterské ročníky.

Přihlášky k přijímacímu řízení do prvního ročníku bakalářského studia se podávají do 29. února 2012 a k přijímacímu řízení do prvního ročníku navazujícího magisterského studia do 31. března 2012.

Směrnice k přijímacímu řízení: bakalářské studium – magisterské studium.

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE