Videokomentář Pavla Švandy k poválečnému vyhnání Němců z někdejšího Československa vzniknul v rámci projektu nakladatelství Větrné mlýny Cesty paměti