38 týždňov je premiéra pôvodnej rozhlasovej hry Michaely Materákovej. Autorka v nej rieši problémy mladej ženy a jej nechceného tehotenstva s nadhľadom a vtipom. Hra hovorí o problémoch súčasnej generácie mladých ľudí, ktorí svoje vzťahy prežívajú v mnohom inak ako predchádzajúce generácie. Ekonomická sebestačnosť žien, problémy s mužskou a ženskou identitou, generácia singles to sú len niektoré z tém, ktorých sa autorka vo svojom príbehu o mladej žene a jej prežívaní tehotenstva dotýka. (zdroj: Panáček v říši mluveného slova)

Hrajú: Kristína Farkašová, Zuzana Porubjaková, Kamil Mikulčík, Přemysl Boublík a Miroslav Trnavský
Réžia: Milena Lukáčová

Rádio Devín – Nedeľa 24.6.2012 o 20.00 (online vysielanie)