V rámci cyklu Hry a dokumenty nové generace uvádíme rozhlasovou mozaiku inspirovanou pohádkou Oscara Wildea Slavík a růže. Autorka Veronika Pospíšilová, studentka druhého ročníku ateliéru Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na brněnské JAMU se ve svém pořadu pokouší nalézt vlastní cestu k pochopení a interpretaci díla.

Hledání je ostatně také principem celého „dokumentu“. Slavík a růže se stává inspirací a prostředkem k hledání důvodů, proč už nejsme schopni žít v harmonii s přírodou, z jakého důvodu se vyčleňujeme z přírodního prostředí a vytváříme si své vlastní autonomní říše. Ale nejen to, autorka srovnává anglický text s českým překladem, zamýšlí se nad ženským rodem Slavíka v anglickém originále a objevuje netušené souvislosti. Na své cestě za poznáním oslovuje biologa Marka Orko Váchu, který se vyjadřuje k environmentální rovině příběhu, Dr. Kaylora z filozofické fakulty, vyučujícího anglickou literaturu a prof. Antonína Přidala, jenž komentuje český překlad.

Výpovědi odborníků jsou prokládány záznamy ze zkoušek natáčení Wildeovy hry, přičemž se autorka svěřuje také se svými dojmy i rozpaky. Nepředkládá tak pouze jednu možnou interpretaci, ale ukazuje, jak je možné na příběh nahlížet a snaží se tak o zaznamenání cesty tvůrce k interpretaci a realizaci Slavíka a růže.

Rozhlasový pořad s názvem Nechytit Slavíka, ale slyšet jeho hlas, na kterém dramaturgicky spolupracovala Gabriela Albrechtová, bude mít premiéru ve vltavské Čajovně v neděli 24. února v 19.00. (text ČRo)

Záznam pořadu v archivu ČRo