Ve čtvrtek dne 11. dubna 2013 ve 14 hodin v místnosti č. 106

proběhne

obhajoba disertační práce

Mgr. et MgA. Terezy Semotamové na téma

Německé rozhlasové hry 50. let

Oponenti:
prof. PhDr. Václav Cejpek
prof. Jan Vedral

Školitel:
prof. PhDr. Antonín Přidal