Hodnotící zprávy studentů po pobytu na zahraničních vysokých školách v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2012/13.

Veronika Pospíšilová - Real Escuela Superior De Arte Dramatico (Španělsko)

Tereza Reková - University Of Wales, Newport (Velká Británie)

Bibiana Rybárová - University Of Wales, Newport (Velká Británie)

Marek Steininger - Latvijas Kultūras Akadēmija (Lotyšsko)

Hodnotící zprávy z akademického roku 2010/11

Hodnotící zprávy z akademického roku 2011/12