Obhajoba disertační práce

MgA. Evy Schulzové

Původní česká rozhlasová hra po roce 1989

(školitel prof. PhDr. Antonín Přidal)

Proběhne v pátek 15. listopadu 2013 v 10 hodin v místnosti 107

Oponenti:

prof. PhDr. Václav Cejpek
Mgr. Hynek Pekárek