Zveme všechny zájemce o studium na Divadelní fakultě JAMU

na

Den otevřených dveří

který se uskuteční

v sobotu 9. listopadu 2013 od 10:00 do 12:00 hodin

v budově DIFA JAMU v Brně, Mozartova 1

Uchazeči o studium se zde budou moci blíže seznámit s požadavky k přijímacím zkouškám a s nároky na talentové předpoklady k přijímacím zkouškám pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/15