JaklubMůj mrtvej život zachycenej v mým mrtvým filmu.

Školní cvičení v rámci předmětu Práce s médii.

Zadání – Jmenuji se…

Kamera & vizuální efekty Jan Votýpka

Scénář & režie Jakub Votýpka