V4Krajiny tzv. Vyšehradského priestoru sú spojené kultúrne i historicky. Štúdia sleduje situáciu a vývoj v kinematografii jednotlivých krajín od pádu socialistického režimu podnes. V čom je situácia podobná, v čom odlišná, a ktorá krajina sa vydala akou cestou podpory svojich audiovizuálnych diel a ich autorov rozoberám na pozadí priamych skúseností vybraných debutujúcich režisérov celovečerných hraných filmov. Zuzana Liová zo Slovenska, Petr Marek z Českej republiky, Attila Gigor z Maďarska a Marcin Wrona z Poľska zodpovedajú v osobných rozhovoroch dôležité otázky na základe ktorých sa snažím o bližšie vykreslenie kinematografického priestoru Vyšehradu. Kompletné prepisy týchto rozhovorov sú súčasťou štúdie.

Studie vznikla v rámci řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2013

Studii si můžete přečíst ZDE