nordvest_952104bMagisterská diplomová práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: BcA. Radka Hoffmanová

Vedoucí práce: MgA. Hana Slavíková Ph.D.

Oponent práce: prof. Mgr. Jan Gogola

Anotace
Magisterská diplomová práca „Film pre mládež v kontexte súčasnej škandinávskej kinematografie“ pojednáva o fenoméne súčasneho škandinávskeho filmu pre mládež. Zameriava sa na analýzy vybraných snímok z dánskej, švédskej, nórskej a fínskej filmovej produkcie.

Klíčová slova
Film pre mládež, Škandinávska kinematografia

Text práce Film pre mládež v kontexte súčasnej škandinávskej kinematografie (.pdf)