WRITER ALMODOVAR POSES WITH OSCAR IN HOLLYWOODBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bibiána Rybárová

Vedoucí práce: MgA. Ph.D Hana Slavíková

Oponent práce: MgA. Eva Schulzová, PhD.

Anotácia
Španielsky režisér Pedro Almódovar, majster provokácie, škandalóznosti a preborník v rúcaní spoločenských konvencií, sa vo filmovom svete pohybuje už bezmála štyridsať rokov. Neustále posúva hranice sexuálnej otvorenosti a problémov spoločnosti, pričom drvivou väčšinou protagonistov jeho filmov sú práve ženy. Ženy rozmanité a celkom rozdielne, vždy však niečím výnimočné a vymykajúce sa normálu.

Annotation
Spanish director Pedro Almodovar, master of provocation, scandalousness and breaking social conventions, is a succesful and internationally known filmaker shooting almost forty years. He is constantly pushing the borders of sexual openness and the social issues. The majority of the protagonists of his films are women. Women who are distinct, different and strange, but always exceptional and out of normal.

Kľúčové slová
Almódovar, španielska kinematografia, charaktery, ženy, ženské úlohy

Keywords
Almódovar, Spanish cinematography, characters, women, female roles

Text práce Bibiána Rybárová – Ženské charaktery vo vybraných filmoch Petra Almodovara (.pdf)