DIFAČesko-anglická publikace představující Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Seznamuje čtenáře s historií i současností školy, jejími studijními obory, uměleckou a vědeckou činností, zahraničními vztahy, využívanými prostorami i významnými absolventy.

Vydala DIFA JAMU v roce 2014

Editor Marek Hlavica

ISBN 978-80-7460-051-7

Publikace Divadelní fakulta JAMU (.pdf)