2877806--jaroslav-hasek--1-300x225p0Zdeněk Matěj Kuděj v knize Dobrodružné cestování vzpomíná na zážitky z putování, které podnikal s Jaroslavem Haškem v roce 1913 po vlastech českých.

V tomto autorově díle se zračí různorodost a mnohotvárnost Kudějových životních zkušeností a znalost různých sociálních prostředí i lidských typů.

Jejich pregnantní a často velmi nevybíravě břitký popis mohou i dnes posluchače zaujmout a vypovědět mnoho nejen o dvojici dobrodružných spisovatelů, ale i o době, ve které se jejich společné zážitky udály. (text ČRo)

Od pondělí 5. ledna do pátku 16. ledna vždy od 22:00 na Dvojce.

Čte: Vladimír Hauser
Rozhlasová úprava a režie: Tereza Adámková