30_00Tato bakalářská práce je zaměřena na nový pohled na rozhlasovou režii a na charakterizaci současných režijních postupů českého režiséra Aleše Vrzáka, též zmapování jeho dosud realizovaných rozhlasových inscenací. Součástí práce je podrobná analýza několika jeho vybraných her, přičemž v těchto analýzách vycházím z nahrávek z archivu Českého rozhlasu. Dále se pak věnuji především jeho tvorbě v autentickém prostředí.

Bakalářská práce Rozhlasový režisér Aleš Vrzák

Práce byla obhájena v roce 2015

Vedoucí práce: Eva Schulzová
Oponent: Alena Blažejovská