hamletBakalářská práce se zabývá Hamletem jako fenoménem doby. Pomocí analýz několika filmových a televizních adaptací Shakespearova Hamleta je ukázáno, jak rozdílné může být vnímání tohoto známého příběhu. Cílem práce je srovnat adaptace se jejich předlohou a zjistit, do jaké míry jsou jí věrné.

Bakalářská práce Hamletovské transformace

Bakalářská práce byla obhájena v roce 2015.

Vedoucí práce: David Drozd
Oponent: Jan Šotkovský