hitchcockDiplomová práce „Vliv Alfreda Hitchcocka a Michelangela Antonioniho ve filmech Briana De Palmy“ zkoumá tvorbu amerického režiséra Briana De Palmy a jeho ovlivnění výše zmíněnými filmaři. Práce se zaměřuje na stylistické rozbory filmů De Palmy, Hitchcocka a Antonioniho pomocí komparativní analýzy.

Bakalářská práce Alfreda Hitchcocka a Michelangela Antonioniho ve filmech Briana De Palmy

Bakalářská práce byla obhájena v roce 2015.

Vedoucí práce: Pavel Aujezdský

Oponent: Hana Slavíková