MTIwNjA4NjMzNDM5MjkwODkyBakalářská diplomová práce „Henrik Ibsen na divadle, ve filmu a v rozhlase“ se zabývá srovnáním divadelní, filmové a rozhlasové adaptace u těchto her Henrika Ibsena: Domeček pro panenky a Divoká kachna. Práce posuzuje obměny v jednotlivých adaptacích a řeší jejich možnosti. Nakolik se může adaptace odlišovat od originálu a dá se pak ještě vůbec považovat za adaptaci původní hry nebo se stává něčím jiným? Jakých prostředků je třeba k tomu, aby koncept přinesl něco nového a přesto pořád zůstat zachován?

Bakalářská práce Henrik Ibsen na divadle, ve filmu a v rozhlase

Bakalářská práce byla obhájena v roce 2015.

Vedoucí práce: David Drozd

Oponent: Pavel Trtílek