ADYFHiRNTe-nvSgeDL_cmADiplomová práce obhájená v roce 2017.

Anotace: Aj napriek tomu, že má tvorba pre deti a mládež na Slovensku silnú tradíciu, v posledných rokoch badať výrazný pokles pôvodných televíznych diel pre najmladšieho percipienta. S novým tisícročím prišli nové možnosti, vkus i náročnosť diváka sa mení a v slovenskej verejnoprávnej televízii badať klesajúcu tendenciu tvorby pre deti a mládež. Otázne je, či má teda toto televízne odvetvie v súčasnosti zmysel; a ak áno, aké sú možnosti jeho potenciálneho progresu.

Vedoucí práce: Hana Slavíková

Oponent: Eva Schulzová

Diplomová práce v IS JAMU (.pdf)