Modrotisk

Dying Blue
Kamera: Michal Oravec, Silvia Divéky
Námet, scenár, zvuk, strih: Silvia Divéky
Portrétovaný: Matej Rabada

Deň a noc, modrá a biela, indigo a kyselina, navariť rezervu a stále dookola. Všetko je to hand-made, ale nikde nesmie byť chyba, treba zachrániť remeslo a Matej mohol byť v inom živote záhradníkom. Na biele plátno pokladá lány kvetinových vzorov, úhľadne, jeden za druhým, aby nič nenarušilo hranice nekonečna. V jeho modrobielom svete vládne prísny poriadok, hoci cesta k nemu môže niekedy pôsobiť chaoticky.

Film vznikol v rámci predmetu Audiovizuálny projekt.

Dokument byl v Listopadu 2019 promítnutý na International Festival of Ethnological Film v Belehradě v rámci sekce studentských dokumentů.