Bakalářské práce

Bakalářské absolventské práce

Bibiána Rybárová: Ženské charaktery vo vybraných filmoch Pedra Almodóvara

0

WRITER ALMODOVAR POSES WITH OSCAR IN HOLLYWOODBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bibiána Rybárová

Vedoucí práce: MgA. Ph.D Hana Slavíková

Oponent práce: MgA. Eva Schulzová, PhD.

Anotácia
Španielsky režisér Pedro Almódovar, majster provokácie, škandalóznosti a preborník v rúcaní spoločenských konvencií, sa vo filmovom svete pohybuje už bezmála štyridsať rokov. Neustále posúva hranice sexuálnej otvorenosti a problémov spoločnosti, pričom drvivou väčšinou protagonistov jeho filmov sú práve ženy. Ženy rozmanité a celkom rozdielne, vždy však niečím výnimočné a vymykajúce sa normálu.

Annotation
Spanish director Pedro Almodovar, master of provocation, scandalousness and breaking social conventions, is a succesful and internationally known filmaker shooting almost forty years. He is constantly pushing the borders of sexual openness and the social issues. The majority of the protagonists of his films are women. Women who are distinct, different and strange, but always exceptional and out of normal.

Kľúčové slová
Almódovar, španielska kinematografia, charaktery, ženy, ženské úlohy

Keywords
Almódovar, Spanish cinematography, characters, women, female roles

Text práce Bibiána Rybárová – Ženské charaktery vo vybraných filmoch Petra Almodovara (.pdf)

Markéta Sára Valnohová: Dílo Jiřího Trnky v kontextu československé (a zahraniční) animované tvorby (1945-1969)

0

trnkaBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bc. Markéta Sára Valnohová

Vedoucí práce: MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Oponent práce: PhDr. Pavel Aujezdský

Anotace

Diplomová práce „Dílo Jiřího Trnky v kontextu československé (a zahraniční) animované tvorby (1945 – 1969)“ pojednává o umělcově období, ve kterém se zaměřil na tvorbu převážně loutkových filmů. Práce mapuje Trnkovy umělecké inspirace, podklady a náměty, ze kterých v tomto období vycházel a které nesou podíl na vizuální stránce i obsahu a myšlence jeho filmového díla.

Klíčová slova

Jiří Trnka, animovaný film, loutkový film, umělecký vývoj, inspirace, literární adaptace, loutkové charaktery, loutka a slovo

Text práce Dílo Jiřího Trnky v kontextu československé (a zahraniční) animované tvorby (1945-1969) (.pdf)

Tereza Reková: Hamletovské inspirace v díle Toma Stopparda

0

stoppardBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Tereza Reková

Vedoucí práce: MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Oponent: Eva Schulzová, Ph.D.

Anotace:

Tématem práce jsou variace na hru Williama Shakespeara Hamlet v dramatickém a filmovém díle Toma Stopparda. Srovnáním scénářů a filmových zpracování s původní Shakespearovou předlohou se práce pokouší rozkrýt Stoppardovu metodu interpretace a zasazení jednotlivých shakespearovských motivů do zcela nového kontextu.

Klíčová slova:

Tom Stoppard, Hamlet, Shakespeare, Doggův Hamlet, Patnáctiminutový Hamlet, Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví, inspirace, motiv, absurdní drama, film, scénář, drama

Text práce Hamletovské inspirace v díle Toma Stopparda (.pdf)

Go to Top