DIFA JAMU

Divadelní fakulta JAMU

Divadelní fakulta JAMU

Divadelní fakulta (DIFA) společně s Hudební fakultou utváří Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU).

Založení JAMU bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka – skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola – Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické centrum České republiky – Brno.

Hudební fakulta JAMU

Hudební fakulta JAMU

Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla tak zřízena 12. září 1947 zákonem 168/1947 Sb.

Dnes studuje na dvou fakultách Janáčkovy akademie úhrnem více než 500 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

Divadelní fakulta
Hudební fakulta
Janáčkova akademie múzických umění

Stručná historie JAMU (.pdf)

Zákon 168/1947 Sb. (.pdf)

Publikace Divadelní fakulta JAMU

Go to Top