Posts tagged dokumentární film

Online filmový festival Artcinema ´60

0

To je výzva, ne?Artcinema

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v spolupráci s Amnesty International organizujú online medzinárodný filmový festival krátkeho filmu Artcinema` 60. Festival je ojedinelou udalosťou, ktorej zámerom je prezentácia vlastnej tvorby krátkych filmov študentov filmového a mediálneho zamerania vo viac ako 100 krajinách.

Téma podujatia je venovaná presadzovaniu ľudských práv pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na pripomenutie 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Súťažné témy reflektujú aktuálne otázky potreby ochrany ľudských práv v oblastiach: ponižujúce zaobchádzanie a tresty, sloboda myšlienok a ich prezentácia, právo na primerané životné podmienky a ochrana života a rodiny. Tvorivý prínos autorov bude vyhodnocovať medzinárodná porota pozostávajúca z odborníkov, akademických osobností, producentov a režisérov medzinárodného významu prostredníctvom internetu.

Rules

(more…)

Variace přístupů k tematice židovského holokaustu v dokumentech České televize (1996-2006)

0

Bakalářská absolventská práce obhájená v roce 2007.

Autor: Jan Motal

Vedoucí práce: Hana Slavíková

Čtěte zde:Jan Motal – Variace přístupů k tematice židovského holokaustu…

Jan Motal: Holocaust je pro mnohé autory vzrušující: ať už pro tvůrce hudebních, výtvarných, literárních či dramatických děl. Ve filmové tvorbě přímo či druhotně ovlinil nejednu generaci tvůrců; Jan Němec ve svých autorských snímcích přímo vycházel z díla Arnošta Lustiga, čerpajícího z bezprostředního prožitku nelidského vyhlazovacího mechanismu nacistické říše. Poznání, které holocaust světu dal, však není uzavřené – ani pro historiky, psychology či sociology, ani pro umělce. Hluboké osudy a krajnost, do které vyklenula život lidstva zkušenost jedné z největších genocid, nejsou dodnes tématem vyčerpaným. (more…)

Dokumentární film jako teze

0

Bakalářská absolventská práce obhájená v roce 2007.

Autor: Richard Komárek

Vedoucí práce: Jan Gogola

Čtěte zde: Richard Komárek – Dokumentární film jako teze

RK: Režisér Jiří Vanýsek jednou popsal točení dokumentárních filmů jako točení „lží“. Toto obrazné vyjádření pak dále vysvětlil tím, že každý člověk, který stojí před kamerou, na sebe řekne jen to, co chce, každý se snaží sám sebe prezentovat v tom lepším světle. Nikdo na sebe nezačne říkat nic, co by mu mohlo ublížit nebo co by mohlo ublížit jeho blízkým. (more…)

Sborník RTDS 2008

0

To nejlepší ze studentských textů vzniklých v akademickém roce 2007/08 (Teachers’ Digest).

Čtěte zde: Sborník RTDS 2008

Obsažené texty:

Jan Motal: Lajevskij a Ivanov

Jakub Vítek: Čechovovy variace na existenciální bezvětří

Eva Dvořáková: Eugène Ionesco: Král umírá

Tomáš Soldán: Modlitba za Mléčný les

Tomáš Koňařík: Dvakrát Richard Třetí

Irina Škaruba: Živý mrtvý

Josef Fišer: Jaká to rozkošná válka!

Jan Motal: Tajný obřad

Richard Komárek: Sběr

Eva Dvořáková: Toalety

Tereza Kratochvílová: Melounový cukr

Eva Vojtová: Pásmo o způsobech smrti

Josef Fišer: University of Portsmouth

 

Go to Top