Posts tagged Hana Slavíková

Bibiána Rybárová: Ženské charaktery vo vybraných filmoch Pedra Almodóvara

0

WRITER ALMODOVAR POSES WITH OSCAR IN HOLLYWOODBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bibiána Rybárová

Vedoucí práce: MgA. Ph.D Hana Slavíková

Oponent práce: MgA. Eva Schulzová, PhD.

Anotácia
Španielsky režisér Pedro Almódovar, majster provokácie, škandalóznosti a preborník v rúcaní spoločenských konvencií, sa vo filmovom svete pohybuje už bezmála štyridsať rokov. Neustále posúva hranice sexuálnej otvorenosti a problémov spoločnosti, pričom drvivou väčšinou protagonistov jeho filmov sú práve ženy. Ženy rozmanité a celkom rozdielne, vždy však niečím výnimočné a vymykajúce sa normálu.

Annotation
Spanish director Pedro Almodovar, master of provocation, scandalousness and breaking social conventions, is a succesful and internationally known filmaker shooting almost forty years. He is constantly pushing the borders of sexual openness and the social issues. The majority of the protagonists of his films are women. Women who are distinct, different and strange, but always exceptional and out of normal.

Kľúčové slová
Almódovar, španielska kinematografia, charaktery, ženy, ženské úlohy

Keywords
Almódovar, Spanish cinematography, characters, women, female roles

Text práce Bibiána Rybárová – Ženské charaktery vo vybraných filmoch Petra Almodovara (.pdf)

Radka Hoffmanová: Film pre mládež v kontexte súčasnej škandinávskej kinematografie

0

nordvest_952104bMagisterská diplomová práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: BcA. Radka Hoffmanová

Vedoucí práce: MgA. Hana Slavíková Ph.D.

Oponent práce: prof. Mgr. Jan Gogola

Anotace
Magisterská diplomová práca „Film pre mládež v kontexte súčasnej škandinávskej kinematografie“ pojednáva o fenoméne súčasneho škandinávskeho filmu pre mládež. Zameriava sa na analýzy vybraných snímok z dánskej, švédskej, nórskej a fínskej filmovej produkcie.

Klíčová slova
Film pre mládež, Škandinávska kinematografia

Text práce Film pre mládež v kontexte súčasnej škandinávskej kinematografie (.pdf)

Markéta Sára Valnohová: Dílo Jiřího Trnky v kontextu československé (a zahraniční) animované tvorby (1945-1969)

0

trnkaBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bc. Markéta Sára Valnohová

Vedoucí práce: MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Oponent práce: PhDr. Pavel Aujezdský

Anotace

Diplomová práce „Dílo Jiřího Trnky v kontextu československé (a zahraniční) animované tvorby (1945 – 1969)“ pojednává o umělcově období, ve kterém se zaměřil na tvorbu převážně loutkových filmů. Práce mapuje Trnkovy umělecké inspirace, podklady a náměty, ze kterých v tomto období vycházel a které nesou podíl na vizuální stránce i obsahu a myšlence jeho filmového díla.

Klíčová slova

Jiří Trnka, animovaný film, loutkový film, umělecký vývoj, inspirace, literární adaptace, loutkové charaktery, loutka a slovo

Text práce Dílo Jiřího Trnky v kontextu československé (a zahraniční) animované tvorby (1945-1969) (.pdf)

Tereza Reková: Hamletovské inspirace v díle Toma Stopparda

0

stoppardBakalářská práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Tereza Reková

Vedoucí práce: MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Oponent: Eva Schulzová, Ph.D.

Anotace:

Tématem práce jsou variace na hru Williama Shakespeara Hamlet v dramatickém a filmovém díle Toma Stopparda. Srovnáním scénářů a filmových zpracování s původní Shakespearovou předlohou se práce pokouší rozkrýt Stoppardovu metodu interpretace a zasazení jednotlivých shakespearovských motivů do zcela nového kontextu.

Klíčová slova:

Tom Stoppard, Hamlet, Shakespeare, Doggův Hamlet, Patnáctiminutový Hamlet, Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví, inspirace, motiv, absurdní drama, film, scénář, drama

Text práce Hamletovské inspirace v díle Toma Stopparda (.pdf)

Miroslav Vlček: #miesta – 1.Vlak. Meškajúci

0

O tom, aké je to nepríjemné, keď vlak mešká.

Účinkujú: Tereza Slavkovská, Adam Mašura, Martin Hudec a Miroslav Vlček

Scenár a réžia: Miroslav Vlček

Dramaturgia: Hana Slavíková a účastníci kurzu Black Box na JAMU
Nahrané v štúdiu Rádia R.

This work by Miroslav Vlček is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Poslouchejte na Mixcloud (5’58”)

Jakub Vítek: Q: A:

1

Semidocumentary film essay on “living-together syndroma” and “loaded questions phenomena” in relationships. I made this short film/meditation as a result of the “Audiovisual seminar” during my fourth year of study on Janacek’s Academy of Music and Performing Arts in Brno, Czech Republic.

Director, camera, editing: Jakub Vítek

Dramaturgy: Hana Slavíková

Sledujte na VIMEO.com

Absolventské práce vzniklé v Ateliéru RTDS

0

Disertační, magisterské a bakalářské absolventské práce vzniklé v Ateliéru RTDS.

2017

Žaneta Caletková: Trikový film: Karel Zeman, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Tim Burton
Radka Komžíková: Tvorba verejnoprávnej televízie pre deti a mládež na Slovensku od roku 2000
Iveta Novotná:
Bibiána Rybárová:
Dorota Ambrožová:
Bernardeta Babáková:
Kristýna Kodrlová
Jana Mrázová:
Eva Pospíšilová:
Pavel Zarodňanský

2016

Katarína Kubalová: Rola klasickej rozprávky vo vývoji dieťaťa
Tereza Reková: Možnosti tvůrčí komunikace ve vztahu k odkazu osobnosti Hieronyma Lorma a jejich využití v médiích a na divadle
Iva Strnadová: Český nezávislý film
Markéta Sára Valnohová: Cinefilie v díle Xaviera Dolana
Monika Zoubková: Programové pilíře ČT:D v kontextu původní tvorby České televize od roku 2013
Daniela Boková: Babovřesky pro umění (bakalářská práce)

2015

Pavel Gotthard: Scenáristické postupy v českých sci-fi filmech mezi lety 1918-1989 (disertační práce)
Marek Steininger: Česká road movie po roce 1990
Žaneta Caletková: Henrik Ibsen na divadle, ve filmu a v rozhlase (bakalářská práce)
Nikol Patíková: Rozhlasové hry Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše (bakalářská práce)
Iveta Novotná: Hamletovské transformace (bakalářská práce)
Petr Pánek: Stalker a Zóna (bakalářská práce)
Veronika Pospíšilová: Rozhlasový režisér Aleš Vrzák (bakalářská práce)
Miroslav Vlček: Ideológie v tvorbe Martina Šulíka (bakalářská práce)
Jakub Votýpka: Vliv Alfreda Hitchcocka a Michelangela Antonioniho ve filmech Briana De Palmy (bakalářská práce)

2014

2013

2012

2011

2009

 • Josef Fišer: Televizní pohádková tvorba Ludvíka Ráži v devadesátých letech
 • Jana Kalousová: Ženské postavy v české filmové dramatické tvorbě po roce 2000
 • Richard Komárek: Dramadoc
 • Jan Motal: Autenticita a fragmentárnost v dokumentárním eseji
 • Jakub Vítek: Virginia Woolfová a Michael Cunningham-literární a filmové průsečíky
 • Eva Vojtová: Rozhlasová dramatická tvorba nové generace
 • Eva Dvořáková: Odraz dokumentaristické zkušenosti v hraných filmech Roberta Sedláčka (bakalářská práce)
 • Pavel Gotthard: Horor v české televizní a filmové tvorbě : analýza stavby příběhu a prostředků budujících hrůzu v českých hororových filmech (bakalářská práce)
 • Tomáš Koňařík: Internetové televize v Česku: Analýza původní tvorby internetových televizí Boom TV a Stream (bakalářská práce)
 • Lucie Macháčková: Fenomén Mezipatra a vývoj zobrazování homosexuality v českém porevolučním filmu (bakalářská práce)
 • Iryna Shkaruba: Pohled dvou evropských režisérů na americkou společnost prostřednictvím dvou scénářů Sama Sheparda (bakalářská práce)
 • Tomáš Soldán: Rozhlasové hry Karla Tachovského (bakalářská práce)
 • Barbora Voráčová: J. A. Pitínský jako rozhlasový režisér (bakalářská práce)

(more…)

Sborník: RTDS dnes & zítra

0

Cílem tohoto sborníku/sbírky bylo oslovit pedagogy Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky a získat od nich jejich názor na jeho současnou podobu i na možný budoucí vývoj.

Ateliér letos dosáhl osmnácti let věku, tedy, podle lidských měřítek, plnoletosti. Avšak oproti člověku, jenž s dospělostí musí převzít veškerou odpovědnost za své činy sám, ateliér je věc neschopná vlastního uvažování a svobodného rozhodování. To musí činit lidé, kteří ateliér utvářejí. A těmi jsou v první řadě pedagogové oboru.

Sborník RTDS (.pdf)

Antonín Přidal: Riziko Trvalé Doufání Silné
Jan Gogola: Jak (se) učit psát
Alena Blažejovská: Několik poznámek ke koncepci oboru RTDS
Pavel Aujezdský: A kam na ty nápady chodíte vy?
Jiří Vanýsek: Úcta k postavě
Hana Slavíková: Cesta sebe-vědomého mediálního tvůrce ke střetu s realitou
Marek Hlavica: Přestupní stanice RTDS
Michal Bureš: O RTDS
Jan Gogola ml.: Zdravice z Prahy

Go to Top