Posts tagged Marek Hlavica

Petr Pánek: Stalker a Zóna

2

S_T_A_L_K_E_R_-Clear-Sky-PC-600x300Bakalářská práce „Stalker a Zóna“ pojednává o problematice pronikání do zakázané oblasti, kterou představila tři zkoumaná díla: román Piknik u cesty, film Stalker a videoherní série S.T.A.L.K.E.R.

Předmluva:
Na následujících stránkách se zaměřujeme na tři díla z různých druhů umění a zábavního průmyslu. Jedná se o vědeckofantastický román Piknik u cesty ruských autorů Arkadije a Borise Natanoviče Strugackých, film Stalker ruského režiséra Andreje Arseňjeviče Tarkovského natočený volně na motivy románu a sérii videoher S.T.A.L.K.E.R. ukrajinské společnosti GSC Game World, která čerpá z výše uvedené knihy i filmu.

Toto téma jsem zvolil z důvodu dlouhodobého zájmu o Piknik u cesty a jeho adaptace. Již na VOŠ filmové v Písku, kde jsem studoval, jsem si jako téma diplomové práce vybral Tarkovského film Stalker a zabýval se souvislostí mezi postavou Stalkera a osobností režiséra Tarkovského. Pro určité znalosti, které jsem o Stalkerovi nabyl, jsem se rozhodl tematice věnovat i nadále.

Tematika průniku do zakázané či neznámé oblasti je aktuální a v různých variantách se stále objevuje v literatuře i ve filmu. Má proto význam se těmito díly zabývat. Ač jsou příslušná určitým žánrům, které se rozhodně nezamlouvají každému, jedná se o tematiku týkající se každého jednotlivce. Důvod je ten, že Zónu lze vnímat také jako obrazné zpodobnění lidské duše.

Bakalářská práce Staler a Zóna

Práce byla obhájena v roce 2015

Vedoucí práce: Marek Hlavica
Oponent: Hana Slavíková

Bibiána Rybárová: Vanitas Vanitatum in Vino Veritas

0

VýstřižekKrátký film Bibiány Rybárové vzniklý v rámci předmětu Audiovizuální projekt.

Hrají: Natália Hatalová, Bibiána Rybárová, Romana Báliková, Veronika Vitkovičová, Filip Rechtoris, Barbora Rybárová, Matej Šimalčík, Dávid Kovásc z Levíc, Šárka Mikesková, Marie Rotnáglová

Scénář: Bibiána Rybárová
Dramaturgie: Marek Hlavica
Produkce: Helena Poláčková, Dominika Kolaříková
Kamera: Jakub Votýpka
Zvuk: Romana Báliková, Helena Poláčková
Režie: Bibiána Rybárová

Iveta Novotná: The Czech Soul /Česká duše/

0

VýstřižekDokumentární film o Češích s Američanem v hlavní roli.

Námět, střih a režie: Iveta Novotná
Scénář: Adrian Hundhausen
Kamera a dramaturgie: Jakub Votýpka
Zvuk: Lukáš Novotný
Produkce: Barbora Rosochová
Pedagogické vedení: Marek Hlavica

Hrají:
Adrian Hundhausen, Barbora Goldmannová, Veronika Gazarjan, Jakub Urbánek, Jonáš Florián, Klára Jírovská, Karla Kočvarová, Marie Venclů, Tomáš Šplíchal, Doubravka Brávková, Alena Vognárková a koucour Pasternak.

Natočeno v rámci předmětu Audiovizuální projekt na DIFA JAMU v roce 2014.

Marek Hlavica: Autor stržený proudem a stísněný tvarem

0

3258201--prix-bohemia-radio--1-300x204p0Příspěvek přednesený na konferenci “Proud a tvar. Dvě možnosti a dvě strategie programu rozhlasu veřejné služby” v rámci festivalu Prix Bohemia Radio.

Proud nebo tvar? Co je lepší? A sprcha nebo vana? Co je lepší? Nejspíš jak kdy. Sprchu dnes doporučuje většina bytových architektů a argumentuje časovou i finanční úsporností, větší hygieničností či technickou vybaveností současných sprchových koutů, které jsou schopny poskytnout lidskému tělu všemožné potěšení. Oproti tomu se vana jeví jako prehistorické zařízení, které je už stovky let téměř stejné, vzhledem ke vzrůstajícím cenám vodného a stočného je čím dál více neekonomické a představa jedince převalujícího se ve vlastní špíně také neodpovídá modernímu vnímání čistoty. Odpůrce sprch by nejspíš namítl, že pobyt ve vaně je vytržením z uspěchanosti a účelovosti dnešních časů, že je opuštěním všednosti a možností kontemplace a reflexe života. Odpůrce vzdělaný v psychologii by třeba i dodal, že se jedná o formu symbolického návratu do prenatálního stavu v mateřské děloze. Ve vaně si lze soustředěně číst, zatímco nikoho rozumného nenapadne si ve sprše otevřít knihu, o iPadu ani nemluvě. Můžete si k tomu otevřít láhev dobrého vína či romanticky zapálit svíčku (nemáte-li Karmu!) a rozjímat o smyslu života; a případně ve vaně můžete svůj život i pohodlně ukončit, ať již utopením či podřezáním žil. Sprcha takové možnosti nabízí jen s obtížemi, čas v ní strávený je podřízen jedinému účelu, postrádá jakýkoli přesah a každého jen utvrzuje v mcdonaldovském duchu současnosti, tedy že máme žít rychle, cílevědomě a sebevědomě, asepticky dokonale a ekonomicky i ekologicky šetrně, že se máme hnát dopředu, protože kdo chvíli stál, již stojí opodál.

To byla analogie, která, uznávám, na téma proud vs. tvar nesedí úplně dokonale. Nyní už se budu snažit mluvit více věcně. Nejsem se současnou situací v Českém rozhlase obeznámen natolik, abych se mohl vyjadřovat ke konkrétním detailům. Z formulace pozvánky na tuto konferenci jsem odtušil, že se zde nejspíš odehrává bitva „tvaristů“ proti „proudistům“ a že jsou v ní zřejmě „tvaristé“ v defenzivě a potřebují se spojit, ideologicky posílit a získat „munici“, tedy zejména argumenty na svou obranu. Je-li tomu skutečně tak, pak „tvaristy“ podporuji. Už jen proto, že obě strany sporu mají v současných elektronických médiích své místo a bylo by chybou, kdyby převládla jen jedna. A proto také „tvaristům“ nepřeji vítězství. Protože pokud celý spor dospěl do stádia, kdy je nutné používat takovou válečnickou terminologii a diskutuje se o tom, jak dosáhnout „konečného vítězství“ té či oné strany, pak je něco špatně. A aby tento spor a ani tato konference neustrnuly v černobílém vnímání světa, pokusím se do diskuze přispět pohledem odjinud.

V textu pozvánky mne zaujala skutečnost, že se v ní ani jednou neobjevuje slovo autor. Opakovaně se mluví o posluchači, vnímateli či publiku a kladou se otázky spojené s funkcí rozhlasu veřejné služby, s atraktivitou, diskontinuitou, fragmentarizací či percepcí mediálních obsahů a s nebezpečím mediokracie. Pouze v závěru je zmíněna existence konkrétních jedinců, „editorů, redaktorů, dramaturgů rozhlasů veřejné služby“, ale autoři mezi ně zařazeni nejsou. (more…)

Marek Hlavica: KočéBRování 2014 – CYKLY

0

Prezentace projektu divadelního kočování po východním Turecku

Divadlo KočéBR a studenti Divadelní fakulty JAMU vyrazili v létě 2014 na třítýdenní divadelní pouť po vsích ve východním Turecku, kde zkoumali univerzálnost divadelní komunikace v jazykově a kulturně odlišném prostředí.

Prostřednictvím inscenačního tvaru nazvaného KočéBRování 2014: CYKLY, který využíval české lidové tradice, zvyklosti a písně a věnoval se obecně lidským tématům (narození, křest, svatba, smrt apod.), byly zkoumány možnosti divadelní komunikace v kraji divadlem takřka nedotčeném.

Výběr zahraniční oblasti nebyl náhodný – Turecko (a zejména jeho východ) představuje geograficky nejbližší a současně kulturně nejodlišnější lokalitu – je odlišné nejen jazykově a kulturně, ale rovněž nábožensky a sociálně.

Účastníci divadelně-antropologického výzkumu tedy byli vystaveni naprosto jiným podmínkám, než na které byli ve své předchozí divadelní tvorbě zvyklí.

Program prezentace:

  • Představení projektu KočéBRování 2014: CYKLY a jeho historie /Vítězslav Větrovec
  • Premiéra dokumentárního filmu KočéBRování 2014: CYKLY /režie Lucie Harapátová
  • Diskuse /inscenační tým inscenace Cykly: Vítězslav Větrovec, Tereza Koláčková, Veronika Lazorčáková, Tereza Slámová, Vojtěch Johaník
  • Vernisáž výstavy fotografií KočéBRování 2014: CYKLY /autor Marek Hlavica

Středa 12. listopadu 2014 ve 20 hodin
Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU, Orlí 19, Brno

Výstava bude přístupná do 20. prosince 2014, a to vždy večer před představením.

CYKLY PREZENTACE plakát

mh1407292249

mh1407304386

mh1408023890

mh1408023891

 

10255910_827702673920635_7894902428514139974_o

 

Marek Hlavica: Divadelní fakulta JAMU

0

DIFAČesko-anglická publikace představující Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Seznamuje čtenáře s historií i současností školy, jejími studijními obory, uměleckou a vědeckou činností, zahraničními vztahy, využívanými prostorami i významnými absolventy.

Vydala DIFA JAMU v roce 2014

Editor Marek Hlavica

ISBN 978-80-7460-051-7

Publikace Divadelní fakulta JAMU (.pdf)

Martin Müller: Sametoví Bastardi – Exploatační tendence v českém hraném filmu po r. 1989

0

Trhala_fialky_dynamitemDiplomová práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bc. Martin Müller

Vedoucí práce: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Oponent práce: PhDr. Pavel Aujezdský

Anotace

Magisterská práce se zabývá českou kinematografií po roce 1989 ve spojení s exploatačními tendencemi. Klade si otázku, zda některé filmy tyto tendence vykazují a zda je vhodné termín exploatace v tomto kontextu používat. Teoretická část vymezuje vágně definovaný pojem exploatace a zasazuje ho do širšího historického a teoretického kontextu. Praktická část se pak zabývá filmy Dědictví, aneb kurvahošigutntág, Divoké pivo, Ještě větší blbec, než jsme doufali, Nahota na prodej, Playgirls, Trhala fialky dynamitem a trilogií Bastardi. Cílem analýzy je charakterizovat výše zmíněné filmy, nalézt jejich specifika a společné znaky a aplikovat na ně pojem exploatace.

Klíčová slova

Exploatace, devadesátá léta, české filmy, Dědictví, aneb kurvahošigutntág, Divoké pivo, Ještě větší blbec, než jsme doufali, Nahota na prodej, Playgirls, Trhala fialky dynamitem, Bastardi.

Text práce Sametoví Bastardi – Exploatační tendence v českém hraném filmu po r. 1989 (.pdf)

 

Jakub Šuták: V tieni noiru – Porovnanie súčasnej českej kinematografie a klasického obdobia amerického filmu noir

0

falcon200-2-af12bcfe6369bd24794f7a235c76c185d7ae3267-s2-c85Diplomová práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bc. Jakub Šuták

Vedúci práce: doc. MgA. Marek Hlavica, PhD.

Oponent práce: prof. Mgr. Jan Gogola

Anotácia

Magisterská diplomová práca sa zaoberá rozborom a porovnávaním filmov klasického obdobia amerického filmu noir so súčasnou českou kinematografiou s cieľom dokázať funkčnosť základných noirových stavebných prvkov v súčasnom českom filme.

V prvej polovici magisterskej práce je charakterizovaný a vysvetlený pojem film noir, obdobie jeho trvania, moderné variácie a história československej, resp. českej filmovej detektívky. Analytická časť sa venuje rozboru a porovnaniu troch českých filmov, konkrétne Ve stínu, Normal, Pouta, s tromi americkými noirovými filmami, konkrétne Maltézsky sokol, Biela horúčava a Dotyk zla.

Kľúčové slová

Film noir, žáner, štýl, detektív, femme fatale, postava, téma, forma, Ve stínu, Normal, Pouta, Maltézsky sokol, Biela Horúčava, Dotyk zla

Text práce V tieni noiru – Porovnanie súčasnej českej kinematografie a klasického obdobia amerického filmu noir (.pdf)

Workshop Kamily Zlatuškové

0

V pátek 16. května proběhl seminář Kamily Zlatuškové.

Seminář byl zaměřený na nové formáty v oblasti dokumentárních žánrů a jejich přesah do dalších oblastí včetně hrané tvorby.

Kamila Zlatušková – producentka, dramaturgyně, scenáristka a režisérka, externí pedagožka, doktorská studentka a absolventka scenáristiky a dramaturgie na JAMU. Kromě žurnalistiky na Masarykově univerzitě studovala také v rámci stipendia v USA obory Film Studies a Broadcasting.

V současné době vede producentskou tvůrčí skupinu České televize zaměřenou na multižánrovou tvorbu a režíruje časosběrnou docu-soap s názvem Ptáčata.

mh8382

mh8386

mh8387

 

 Fotografie © Marek Hlavica

Jakub Šuták: Dig Lazarus Dig !

0

lazarusKrátký film vzniklý v rámci předmětu Audiovizuální projekt.

Written and directed by: Jakub Šuták

Cast: Filip Gajdoš, Peter Danáš, Dalibor Kopál, Miroslav Škopík, Jakub Šuták, Martin Kopál, Peter Danáš Junior
Supervision: Marek Hlavica
Executive producers: JAMU, Fourstudio, PiradžanFilms
Director of photography: Martin Kopál
Edited by: Martin Kopál, Jakub Šuták
Original music by: Keozs

Go to Top