3412760--pavel-zarodnansky--1-745x534p0Fejeton Pavla Zarodňanského je v pořadí pátý z těch, které napsali a čtou studenti 1. ročníku Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU. Pavel je z Ostravy a v příspěvku to také zmiňuje. Soudí, že ho to opravňuje používat drsné metafory, protože odpovídají jeho zkušenosti.

Fejeton má ironický tón a nevyhýbá se černému humoru, je ale míněn naprosto vážně. Pavel Zarodňanský píše, že jako rodilý Ostravák je zvyklý na „meruňkové koláče“, a to nejen na ulicích, nýbrž často také ve vozech MHD, v nákupních centrech, na veřejných záchodcích nebo v parku u stromů. Tam se stávají objektem zájmu kolem pobíhajících psů, již jsou jediní schopni tyto produkty noci odstranit, byť výměnou za koláč jiný – třeba švestkový.

Asi tušíte, že metafory koláčů tu skrývají něco zdaleka ne tak vábného, spíš naopak velmi nevábného. Autor fejetonu jde ale ještě dál a přirovnává k „meruňkovým koláčům“ výroky prezidenta Miloše Zemana:

„Stane se to vždy jen tak mimochodem, tak nečekaně, i když prezident zrovna mluví o nových technologiích výroby a zpracování becherovky nebo se vyjadřuje na téma včerejšího pražského derby. Všichni čekají na ten moment, kdy mezi řečí vyřkne větu, při které se všem obrátí oči v mrakodrap, zejména hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi. Ten se totiž v tu ránu, a že je to pořádná šlupka, dovídá o své práci na dalších pár měsíců.“

Autora fejetonu trápí zejména ty výroky, které se nelichotivě dotýkají obecně vážených a uznávaných osobností:

„Možná totiž přijde den, kdy se díky Zemanovým prohlášením stane z Masaryka následník habsburského trůnu, z Husa inkvizitor a k podobizně Karla IV. kdosi přimaluje vlaječku se svastikou.“

Fejeton není politický komentář, a tak i pointa – či návrh řešení celé situace – je v tomto případě lehce absurdní. Není to však neproveditelné! Více už si poslechněte v audionahrávce. (text ČRo)

Vysíláno v pořadu Zelný rynk Českého rozhlasu Brno.

Poslouchejte ZDE.