Posts tagged televize

Tvorba pedagogů: Jan Gogola, Marek Hlavica

0

Kateřina Vašků: Televizní cyklus Oběti

0

Předmětem této bakalářské práce je hraný televizní cyklus Oběti, který pojednává o obětech kriminálních činů a jehož jednotlivé pořady odvysílala Česká televize v letech 1999–2006.

Cílem práce je prozkoumat cyklus z hlediska dramaturgické volby a scenáristického zpracování jednotlivých témat, příběhů, hlavních a vedlejších postav a psychologických motivů jejich chování a jednání s důrazem na aspekty viny, trestu a spravedlnosti, tak, jak je pociťují hlavní postavy a divák. Práce si rovněž klade za cíl analyzovat a zhodnotit význam cyklu jako celku a pokusit se jej zhodnotit z hlediska přínosu pro diváka.

Cyklus Oběti je vysílán Českou televizí od roku 1999. Jedná se o cyklus hraných filmů ze současnosti, který se zabývá tématikou obětí zločinu. Konkrétní podoby cyklus postupně nabýval již od roku 1997, kdy scénárista Miroslav Sovják oslovil dramaturga Bedřicha Ludvíka s myšlenkou vytvořit seriál o lidech a jejich životech poté, co byli postiženi zločinem. Původní představa scenáristy Sovjáka natočit seriál o takovýchto lidech (který by čítal minimálně deset dílů) však narazila na problém realizovatelnosti vzhledem k finančním nákladům výroby. Z tohoto hlediska se ukázalo jako finančně únosné natáčet pouze jeden díl za rok, čímž vznikla podoba cyklu, jak jej známe dnes.

Kateřina Vašků: Televizní cyklus Oběti (.pdf)

Vedoucí práce: Marek Hlavica

Práce byla obhájena v roce 2008.

"Zlatá šedesátá" alebo dobrý dokumentárny cyklus na ČT2

0

Na ČT2 sa každú sobotu o 20-00 začína vysielať 26-dielny cyklus “Zlatá šedesátá” o československých filmových tvorcoch zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Nechcem tu papagájovať oficiálne informácie, ktoré nájdete tu – http://www.zlatasedesata.cz/ (stránku odporúčam aj kvôli profilom osobností) alebo tu – www.csfd.cz/film/…. , ale určite by som ho chcel odporučiť do širšieho povedomia.

Prvý diel, ktorý bol o Milošovi Formanovi a ktorý de facto celý utiahol len on tým, ako a čo hovoril, určite patrí medzi najlepšie, čo sa v televízii v poslednej dobe vysielalo. Navyše po skončení sa vždy vysiela film od daného autora, dnes to je Černý Petr. Budúci týždeň by sme mali vidieť Vávru a Kladivo na čarodejnice, neskôr zas Herza a Sběrné surovosti a Sladké hry minulého leta .

Váš admin.

Zaživa pohřben

0

Scénář televizního filmu.Ospalá dira

Psáno jako bakalářský absolventský výkon v roce 2007.

Čtěte zde: Richard Komárek: Zaživa pohřben

Anotace: Tato poněkud temnější komedie vypráví příběh Kolmačky a jeho rodiny. Je to
příběh o tom, jak se mohou sebelepší a sebepřipravenější lidé ocitnout na pokraji
šílenství a mimo společenské konvence. Kolmačka žije život, který je dopředu
nalinkovaný. Je to puntičkář chovající se naprosto korektně a spořádaně vůči
společnosti. Avšak tato jeho vnější dokonalost drhne tím, že vztahy v rodině jsou na
nulovém bodě. (more…)

Variace přístupů k tematice židovského holokaustu v dokumentech České televize (1996-2006)

0

Bakalářská absolventská práce obhájená v roce 2007.

Autor: Jan Motal

Vedoucí práce: Hana Slavíková

Čtěte zde:Jan Motal – Variace přístupů k tematice židovského holokaustu…

Jan Motal: Holocaust je pro mnohé autory vzrušující: ať už pro tvůrce hudebních, výtvarných, literárních či dramatických děl. Ve filmové tvorbě přímo či druhotně ovlinil nejednu generaci tvůrců; Jan Němec ve svých autorských snímcích přímo vycházel z díla Arnošta Lustiga, čerpajícího z bezprostředního prožitku nelidského vyhlazovacího mechanismu nacistické říše. Poznání, které holocaust světu dal, však není uzavřené – ani pro historiky, psychology či sociology, ani pro umělce. Hluboké osudy a krajnost, do které vyklenula život lidstva zkušenost jedné z největších genocid, nejsou dodnes tématem vyčerpaným. (more…)

Dokumentární film jako teze

0

Bakalářská absolventská práce obhájená v roce 2007.

Autor: Richard Komárek

Vedoucí práce: Jan Gogola

Čtěte zde: Richard Komárek – Dokumentární film jako teze

RK: Režisér Jiří Vanýsek jednou popsal točení dokumentárních filmů jako točení „lží“. Toto obrazné vyjádření pak dále vysvětlil tím, že každý člověk, který stojí před kamerou, na sebe řekne jen to, co chce, každý se snaží sám sebe prezentovat v tom lepším světle. Nikdo na sebe nezačne říkat nic, co by mu mohlo ublížit nebo co by mohlo ublížit jeho blízkým. (more…)

Britský, americký a český rodinný sitcom

0

Situační komedie, sitcom, má u nás poměrně velkou diváckou základnu, navzdory tomu, že neexistuje prakticky žádný český zástupce tohoto žánru. Většina pokusů, která u nás na poli sitcomu v poslední době proběhla, vyzněla do ztracena. Tato práce se snaží zjistit příčiny dosavadních českých neúspěchů v této oblasti. Na konkrétních příkladech angloamerických sitcomů (I Love Lucy, My Family, Step by Step) zkoumá hranice, pravidla a možnosti žánru a na zástupci české „situační komedie“ (Horákovi) ukazuje, kam až je možno zajít v jejich porušování a jaké dopady na výslednou podobu seriálu toto může mít. Poznání a pojmenování těchto chyb by mělo pomoci snaze realizovat kvalitní český sitcom, jenž by vytvořil národní konkurenci k importovanému, převážně angloamerickému humoru a posílil tak tradici poněkud ustupujícího humoru českého.

Bakalářská absolventská práce obhájená v roce 2007.

Autor: Josef Fišer

Vedoucí práce: Marek Hlavica

Čtěte zde: Josef Fišer: Americký, britský a český sitcom

Sborník RTDS 2008

0

To nejlepší ze studentských textů vzniklých v akademickém roce 2007/08 (Teachers’ Digest).

Čtěte zde: Sborník RTDS 2008

Obsažené texty:

Jan Motal: Lajevskij a Ivanov

Jakub Vítek: Čechovovy variace na existenciální bezvětří

Eva Dvořáková: Eugène Ionesco: Král umírá

Tomáš Soldán: Modlitba za Mléčný les

Tomáš Koňařík: Dvakrát Richard Třetí

Irina Škaruba: Živý mrtvý

Josef Fišer: Jaká to rozkošná válka!

Jan Motal: Tajný obřad

Richard Komárek: Sběr

Eva Dvořáková: Toalety

Tereza Kratochvílová: Melounový cukr

Eva Vojtová: Pásmo o způsobech smrti

Josef Fišer: University of Portsmouth

 

Go to Top