Posts tagged Veronika Pospíšilová

Veronika Pospíšilová: Cesta pěvců

0

13177692_1600523063596129_3659459371356205855_nPremiéra divadelní hry CESTA PĚVCŮ renomovaného mexického autora Huga Salceda, která přibližuje problémy migrace nejen na hranicích mezi USA a Mexikem.

V režii Veroniky Pospíšilové se představí:

  • Vít Pískala
  • Natálie Pelcová
  • Milan Holenda
  • Jana Filová
  • Ondřej Hrbáč
  • Monika Matoušová

Premiéra se koná v neděli 15. května 2016 v 19:30 v DS Paradox

Reprízy v této sezóně proběhnou 29. 5. (Ne) a 12. 6. (Ne) vždy v 19:30.

Více informací ZDE

Veronika Pospíšilová: Anima

0

VýstřižekKrátký film Veroniky Pospíšilové

Hrají:
Marie Jansová
Roman Blumaier

Klára Židková
Kristina Rafailov
Veronika Kolečkářová

Spolupracovali:
Petr Kačírek
Rebeka Uličná
Tomáš Vtípil
Eliška Fuksová
Barbora Rosochová
Kristína Drinková
Robin Vrba
Marek Hlavica

Film vznikl v rámci předmětu Audiovizuální projekt v roce 2015.

Veronika Pospíšilová: Anima

0

Premiéra krátkého filmu Veroniky Pospíšilové.

Kino Art 14. prosince 2015 ve 20 hodin.

12360251_1149467915082027_5238410097768583130_n

Veronika Pospíšilová: Kázání na Mniší hoře

0

3468945--marek-salamon-a-tomas-lotocki-v-brnenske-zoo--1-300x226p0Dokumentaristka, studentka Divadelní fakulty JAMU, Veronika Pospíšilová natočila s brněnským básníkem Tomášem Lotockým rozhlasový dokument, jehož dějištěm se stala Mniší hora.

Mniší horu, ležící v městské části Brno-Bystrc, znají dnes nejen obyvatelé jihomoravské metropole jako místo, na němž se rozkládá Zoologická zahrada. Stovky návštěvníků, hlavně těch dětských, tu denně obdivují přes 200 druhů zvířat, od čarokrásných akvarijních rybek až po majestátné tygry a lední medvědy. Přítomnost je barevná a okouzlující. Hora má však, stejně jako člověk, také paměť. A tato paměť ožívá a zavádí nás do doby, kdy „Mnišárnu“ naplňovalo trochu jiné exotické hemžení: „… žádné cestičky s vyfintěnými pávy/však mumraje tolik/že si z toho krutihlav div hlavu nevykloubil…“

Dokument Veroniky Pospíšilové Kázání na Mniší hoře vychází ze stejnojmenné básně brněnského básníka Tomáše Lotockého (*1977). Lotockého báseň můžeme vnímat v narativní rovině jako jakési vrstvení vzpomínek. Vzpomínek autora na prarodiče, kteří jej vychovali a pomáhali utvářet vnímání jeho dětského světa, a to především skrze vyprávění, které získává podobu rodinného mýtu předávaného z generace na generaci … Tak se v dějové linii dostáváme až do období První světové války, mezi československé legionáře. Těžištěm příběhu je však ona válka druhá nahlížená klukovskými očima. Stará Bystrc za období protektorátu je zabydlena rázovitými postavičkami; na pozadí jejich obyčejných lidských životů a bezstarostných klukovských her se však rýsují nepopsatelné hrůzy válečného běsnění, hrůzy, které nejen dětská mysl nedokáže zcela pochopit, neboť dalece přesahují možnosti lidského chápání. Až mnohem později se možná do duše začne vkrádat neodbytná otázka: Jsme jenom obětmi, nebo též viníky…?

Mnohovrstevnatý text „Kázání“ však nelze vnímat primárně jako memoárové vyprávění, sám autor definuje báseň jako pokus o „metafyzickou poému“. Pohybujeme se na té nedefinovatelné a nevysvětlitelné hranici, kde lidské svědectví přestává mít povahu dějinného záznamu a začíná k nám promlouvat jazykem mýtu. Osobní se stává univerzálním a nejvyšší vrcholy a nejhlubší propasti tají věci všední a prosté. Středobod příběhu – Mniší hora, tak není jen místem foglarovsky klukovské iniciace, ale v jejích „kostech“ se možná ukrývá samotné tajemství podstaty a smyslu lidské existence.

Režisérka Veronika Pospíšilová použila se svým štábem podobnou tvůrčí metodu, jako při předchozím natáčení rozhlasové dramatizace básně Tomáše Lotockého – poémy Úhoři. Spolu s autorem se pohybovala v autentických exteriérech a v dokumentárních sentencích se snažila zachytit ono napětí duality mezi civilním komentářem a osobitou básnickou reflexí, u vědomí toho, co kdysi tak trefně pojmenoval Vladimír Holan: Je to právě reálno, které je metafyzické… (text ČRo)

Vysílá ČRo Vltava 27. září v 19:00. 

Veronika Pospíšilová: Rozhlasový režisér Aleš Vrzák

0

30_00Tato bakalářská práce je zaměřena na nový pohled na rozhlasovou režii a na charakterizaci současných režijních postupů českého režiséra Aleše Vrzáka, též zmapování jeho dosud realizovaných rozhlasových inscenací. Součástí práce je podrobná analýza několika jeho vybraných her, přičemž v těchto analýzách vycházím z nahrávek z archivu Českého rozhlasu. Dále se pak věnuji především jeho tvorbě v autentickém prostředí.

Bakalářská práce Rozhlasový režisér Aleš Vrzák

Práce byla obhájena v roce 2015

Vedoucí práce: Eva Schulzová
Oponent: Alena Blažejovská

Veronika Pospíšilová: Svět podle Čapka

0

capeksvet(PŘED)Premiéra storytellingové inscenace z období První republiky.

STORYTELLING WORK IN PROGRESS. Vaše zpětná vazba pomůže dokončit představení. Nebo je snad geniální už tak, jak je?

Cesta do životních příběhů géniů, kteří prožili československý rozkvět, ale i podzim. Umělci a politici, politici a umělci – jak vlastně žili? Nyní hrdinové stavění na piedestal, kým skutečně byli ve své době? Karel s Josefem nebo Peča a Kičínek? Je Masaryk Dušín nebo Rikitan? A co znamená, když dívce nabídne banán? Zkrotí náš superhrdina bolest nebo spáchá atentát? Víte, že se pátečníci scházeli ve čtvrtek? A koukáte na to, abyste byli?

Brněnský tým vypravěček pod lektorováním Matěje Záhoříka připravoval několik měsíců inscenaci pro druhý stupeň ZŠ . Inscenace s pracovním názvem Čapkův svět se zaměří nejen na život a dílo veleliteráta Karla Čapka, ale též na dějinné události, jichž byl svědkem a osobnosti, bez nichž by první republika možná nebyla tím, čím bývala.

storytelling: Matěj Záhořík
vypráví: Jana Holubová, Veronika Pospíšilová, Anna Čonková a Dominika Šindelková

Zveme všechny a učitele dějepisu a českého jazyka a literatury pustíme zadarmo!

Vstupné: 80 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč

Středa, 3. Červen 2015 – 19:30 – Divadelní studio Paradox

Veronika Pospíšilová: Gratia

0

11048744_1022351927793627_2214962793859111427_nSrdečně zveme na premiéru dokumetárního krátkometrážního filmu Veroniky Pospíšilové o mnišce klarisce s řádovým jménem GRATIA.

Premiéra filmu se uskuteční již příští středu 29.4. ve 20.00 v malém sále kina ART a bude doprovozena dvěma dalšími studentskými projekcemi, přičemž jedna z nich bude též s duchovní tematikou. Více zde

Gratia je řádové jméno sestry klarisky, žijící v klášteře v Brně – Soběšicích. Řád klarisek se kromě chudoby vyznačuje životem v klauzuře. Sestry z prostoru klauzury vycházejí jen výjimečně. Proč je duchovní život v klauzuře důležitý? Jaká je jejich konfrontace s okolním světem, pokud se ven dostanou? Co to vlastně klauzura je? Existuje klauzura srdce? Film se pokouší nahlédnout do řeholního života sestry Gratie, přiblížit její hodnoty a smýšlení. Snaží se také hledat hranice mezi vnitřním a vnějším světem, hranice svobody. Můžeme být svobodni v nesvobodě? A nesvobodni ve svobodě?

Kamera: Petra Kateřina Bučková, Petr Kačírek
Zvuk: Rebeka Uličná
Střih: Petr Kačírek
Námět, režie: Veronika Pospíšilová

Veronika Pospíšilová: Harmonie v disonanci

0

3300313--lucie-vitkova--1-300x200p0V nedělní Čajovně 25. ledna vás čeká další pokračování cyklu Hry a dokumenty nové generace. Uslyšíte rozhlasový dokument Veroniky Pospíšilové s názvem Harmonie v disonanci.

Jak zní naše století? Harmonicky, melodicky, disonantně? Dokážeme naslouchat současnosti? V naší době stále přibývá skladatelů a interpretů, kteří poněkud neladí s konvencemi ať už hudebními či společenskými. Jejich tvorba se někdy ocitá na hranici snesitelnosti či akceptovatelnosti. V hudebním prostředí se tak mohou stát téměř disonantními prvky. Jen proto, že vytvářejí něco jiného, než na co jsme zvyklí? Nevíme, jak takovou hudbu přijmout a jak na ni reagovat? Kdy je ještě hudba hudbou? Zatímco skladatelů soudobé hudby přibývá, posluchačstva ubývá. Milan Kundera píše ve své eseji Historie jako krajina vystupující z mlh: „Teprve během devatenáctého století začíná hudba minulosti ožívat vedle hudby současné a zabírat časem čím dál více místa, až se během dvacátého století poměr mezi přítomností a minulostí obrátí: posloucháme mnohem víc hudbu starších epoch než hudbu současnou, která dnes skoro úplně opouští koncertní sály.“ Proč ale nová hudba vzniká a co nám může přinést?

Impulsem k natočení dokumentu byl autorce především zájem o přítomnost a to, jak rezonuje v umění, jak lidé smýšlí a tvoří dnes. A také znepokojení z malého zájmu o soudobou hudbu v naší společnosti (na rozdíl např. od soudobého umění výtvarného). Rozhodla se proto oslovit tři současné skladatele a interprety a pokusit se zaznamenat jejich pohled na současnost a to, jak tvoří. Výsledkem je výrazná konfrontace hudebních stylů a pohledů na soudobou hudbu.

Prvním ze skladatelů je Lukáš Sommer, mladý talentovaný skladatel, který pochází z akademického zázemí, vystudoval skladbu, věnuje se převážně klasické hudbě a orchestrálním skladbám, v roce 2011 napsal na objednávku festivalu Pražské Jaro flétnový koncert Dopis otci, stal se tak nejmladším osloveným autorem festivalové historie.

Druhou z oslovených je skladatelka, akordeonista, improvizátorka a performerka Lucie Vítková, která stále ještě studuje kompozici na brněnské JAMU, věnuje se zvukovým výstavám, skladbám jak orchestrálním, tak jen pro akordeon, ve svých skladbách výrazně experimentuje.

Třetím je skladatel, performer a houslista Tomáš Vtípil, který naopak jakýmkoliv akademickým hudebním vzděláním ovlivněn není, sám se prohlašuje za noisemakera - vyráběče hluku, věnuje se elektroakustické hudbě a improvizaci. Jeho posledním vydaným albem, z něhož v dokumentu zazní ukázky, je Syntax Error. (text ČRo)

Dokument Harmonie v disonanci poslouchejte v neděli 25. ledna od 19 hodin.

Veronika Pospíšilová: POMÍJIVOST – LO QUE SE ACABA

0

cartel_pomójivost_labruc_jun_RGB_A4-353x500Společné dílo mladé české režisérky Veroniky Pospíšilové a španělské umělkyně Genovevy Santiago zpracovává téma emigrace, loučení a hledání zázemí. Představení Pomíjivost spojuje divadlo, poezii, videoprojekci a moderní tanec. Bude uvedeno na scéně Espacia Labruc v Madridu každou červnovou sobotu a neděli ve 20 hodin.

Pomíjivost představuje žánr tanečního divadla a zapojuje také poezii, videoprojekci a živou hudbu. Na projektu se podílejí mladí umělci ze tří evropských zemí: Španělska, České republiky a Litvy. Autorky a zároveň protagonistky této hry se loučí se svým domovem v jedné zemi a vydávají se hledat nové zázemí jinde. Zdrojem inspirace jsou jim verše Juana Antonia Péreze Bonalda, Josefa Václava Sládka, Jaroslava Seiferta, Antonia Machada a Miguela Hernándeze.

Pomíjivost je již druhým dílem, které Pospíšilová v Madridu uvede. Velkému úspěchu se stále těší její předchozí hra Semínka, kterou je rovněž možné zhlédnout v divadle Espacio Labruc každý pátek v měsíci červnu od 22:30 hodin. (Text České centrum v Madridu)

_dirección y reparto: Veronika Pospísilova y Genoveva Santiago
_asistente de dirección: David Orrico
_dirección de coreografía: Ugne Dievaityte
_video, espacio escénico, iluminación y diseño gráfico: David Orrico
_música: Paula Ruiz

Stránky inscenace

Veronika Pospíšilová: Semínka

0

cartel_semillas_labruc_abr_14_A4_00-353x500Divadelní hra “Semínka,” jejíž autorkou a režisérkou je Veronika Pospíšilová, bude poprvé uvedena 3. dubna 2014 v divadle Espacio Labruc v Madridu. Děj hry se odehrává během zdánlivě harmonické oslavy narozenin hlavní protagonistky Blanky, která se díky svému mládí a naivitě snaží otevřít oči členům své rodiny a vytrhnout je z pohodlí lži, v níž žijí.

Děj hry je zasazen do poněkud chladného prostředí České republiky. Země uprostřed Evropy, obklopena sousedními státy, které jí zabraňují v přístupu k moři, se stává metaforou emoční atmosféry Blančiny rodiny, jejíž členové obdobně touží po nalezení cesty k “moři očištění”.

Projekt je realizovaný v česko-španělské koprodukci a je výsledkem spolupráce mladé české režisérky s madridským divadelním souborem. Představení se budou konat v divadle Espacio Labruc v Madridu každý čtvrtek v měsíci dubnu a květnu vždy od 21:00 hod. a každý pátek v červnu ve 22:30 hod. (text Centro Checo Madrid)

_reparto: Laura Fernández, Paula Ruiz, Yan Angosse, Mario García-Patrón Álvarez, Roberta Pasquinucci y Yan Nazca.

_texto y dirección: Veronika Pospíšilová

_asistente de dirección: Genoveva Santiago

_escenografía y vestuario: Eva Ruzickova

FB stránka inscenace

Go to Top