prof. Pavel ŠVANDA

V letech 1954-1958 studoval dějiny umění na filozofické fakultě MU v Brně. V šedesátých letech byl činný jako filmový kritik v Hostu do domu, Filmu a době apod. Jeho literární tvorba je spojena původně se skupinou kolem měsíčníku Tvář a s Hostem do domu. V letech 1971-1990 vykonával řadu praktických zaměstnání manuální povahy. K literární a novinářské činnosti se vrátil v roce 1990. Publikuje v denním i kulturním tisku. Knižně publikoval povídky, eseje a poezii, spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. Věnuje se rovněž politické publicistice. Je nositelem různých literárních cen, mj. Ceny Jana Skácela za poezii.

Vyučované předměty

Go to Top