Přijímací řízení

Aktualizované směrnice přijímacího řízení jsou každý rok zveřejněny na http://difa.jamu.cz/prijimaci-rizeni/

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 se uskuteční na studium v bakalářském a magisterskén stupni. Směrnice děkana DIFA JAMU pro toto přijímací řízení je dostupná ZDE (.pdf).

Bakalářský studijní program

Jaké jsou předpoklady ke studiu?

 • Úplné středoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitou;
 • Výrazné talentové předpoklady;
 • Intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor).

Kde se lze o přijímacích zkouškách a studiu oboru dozvědět více?

 • Na studijním oddělení DIFA JAMU: tel.: 542 59 1303, fax: 542 59 1352, e-mail: studijni.difa@jamu.cz
 • Na Dni otevřených dveří, který se obvykle koná na počátku listopadu v budově DIFA JAMU
 • Viz Kontakty

Mohou obor studovat i zahraniční studenti?

 • Obor může studovat každý, kdo je schopen se aktivně účastnit výuky v českém jazyce. Například studenti ze Slovenské republiky nezřídka tvoří i třetinu ročníku.

Kdy a kam se podávají přihlášky?

 • Obvykle do 30. listopadu na studijní oddělení DIFA JAMU.

Jak a kdy probíhají přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.
 • 1. kolo přijímacích zkoušek představuje hodnocení předem zadaných textů. Tyto texty musí být doručeny na studijní oddělení obvykle do poloviny ledna. První kolo přijímacího řízení probíhá bez přítomnosti uchazečů o studium.
 • 2. kolo přijímacích zkoušek probíhá obvykle v březnu nebo v dubnu. V rámci druhého kola je u zájemce o studium písemným testem ověřován rozhled po významných jménech a dílech domácí i zahraniční kultury (film, divadlo, literatura, výtvarné umění). Další písemný test prověřuje jeho tvůrčí schopnosti. V následujícím rozhovoru s přijímací komisí zájemce prokazuje schopnost osobitého pohledu na různá témata rozhlasové a televizní tvorby.

Jaké úkoly jsou zadávány v prvním kole přijímacích zkoušek?

 • V předchozích letech musel zájemce splnit tyto úkoly:
 1. Předložte tři svoje kratší prozaické nebo scénáristické texty;
 2. Uveďte názvy a tvůrce tří rozhlasových a tří televizních inscenací, které Vás v poslední době zaujaly a u každé stručně, ale výstižně vysvětlete, v čem vidíte její pozoruhodnost nebo problematičnost;
 3. Uveďte názvy a tvůrce pěti českých hraných filmů a tří dokumentárních filmů, které Vás nejvíc zaujaly, a u každého stručně vyložte proč;
 4. Napište analytickou úvahu o jednom z českých hraných filmů uvedených v posledních třech letech;
 5. Jako nepovinnou přílohu můžete zaslat ukázky své zvukové a audiovizuálních tvorby.

Jaké písemné úkoly se plní v druhém kole přijímacích zkoušek?

 • Test kulturního rozhledu. Ukázka testu (.pdf)
 • Úvaha na dané téma. Zájemce musí napsat úvahu v rozsahu cca 2 stran na zadané téma, například „Televize a já“ či „Co je nezávislost?“.
 • Fabulace podle fotografie. Zájemce musí napsat povídku či dialog v rozsahu cca 2 stran na základě předložené fotografie.

Jak je přijímací zkouška hodnocena?

 • Každý úkol je bodován přijímací komisí. Maximální možné počty za jednotlivé úkoly jsou:
 1. Zadané práce – 30
 2. Test kulturního rozhledu – 10
 3. Úvaha na dané téma – 25
 4. Fabulace podle fotografie – 25
 5. Pohovor – 10
 • Maximální možný počet získaných bodů je 100.
 • Přijímáni jsou obvykle studenti, kteří získají 60 a více bodů.

Kolik studentů se na obor hlásí a kolik jich je přijato?

 • Průměrně se na obor hlásí 30 zájemců a obvyklý počet přijatých je 7.

Magisterský studijní program

Jaké jsou předpoklady ke studiu?

 • Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu „Dramatická umění“ nebo v příbuzném studijním programu a oboru;
 • Tvůrčí a intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí).

Kdy a kam se podávají přihlášky?

 • Obvykle do 31. března na studijní oddělení DIFA JAMU.

Jaké materiály musí zájemce předložit společně s přihláškou?

 • Xerokopii maturitního vysvědčení, xerokopii dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského stupně studia (uchazeči, kteří jej ještě nemají, dodají ho obratem po získání!) a strukturovaný životopis;
 • Bakalářskou diplomovou práci a zdokumentovaný absolventský bakalářský projekt (např. videozáznam /VHS, DVD,…/ a písemnou dokumentaci) (pokud v době podávání přihlášky ještě nejsou tyto materiály dokončeny/obhájeny, lze je předložit až při přijímací zkoušce.);
 • Portfolio obsahující písemnou podobu důležitých seminárních a semestrálních prací (z dosavadního průběhu studia) a záznamy důležitých uměleckých prací z příslušného oboru (např. zvukové dílo v libovolném formátu, hraný tvar, reportáž, esej nebo interview, ukázky z vlastní fotografické, literární či divadelní tvorby – text nebo videozáznam/);
 • Návrh tématu s anotací magisterské diplomové práce a magisterského absolventského projektu v rozsahu minimálně 2 strany A4 + námět a scénář jednoho rozhlasového a jednoho televizního pořadu (pásmo, dokument, hra) – rozsah min. 15 stran A4.

Kdy probíhají přijímací zkoušky?

 • Obvykle v polovině června.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkouška probíhá formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály. V pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium oboru. Uchazeči – absolventi příbuzných oborů musí při pohovoru prokázat vysokou míru orientace v oboru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky.
 • Lenka
  #1 written by Lenka 8 years ago

  Pěkný den, zajímalo by mne, zda se na magisterský program mohu hlásit a mám šanci se dostat, pokud studuji Teorie a dějiny dramatických umění v Olomouci a veškerou tvůrčí činnost si dělám pro sebe a ne pro školu (jelikož ta nic kromě esejí a recenzí nepožaduje). Děkuji moc.

 • mh
  #2 written by mh 8 years ago

  Dobrý den Lenko, omlouvám se za zpožděnou odpověď na Váš dotaz, v tom červnovém shonu jsem jej přehlédl. Určitě se přihlásit můžete a pokud cokoli kreativního děláte, tak to u přijímaček Vaše šance na přijetí velmi zvýší. Je úplně jedno, jestli je to součást nějakého studia, nebo soukromá aktivita, podstatná je kvalita a originalita. Při podávání přihlášky to přiložte do požadovaného portfolia svých prací a přijímací komise se s tím seznámí. Přeji hezké léto a případně u přijímací zkoušky na shledanou. mh.

 • Lenka
  #3 written by Lenka 8 years ago

  Děkuji za odpověď. Ještě by mě zajímalo, zda mám nějakou reálnou šanci ke přijetí na magisterský program, pokud studuji jiný (i když podobný) obor na jiné VŠ, či dáváte přednost svým bakalářským studentům a pro mě by bylo lepší snažit se dostat na bakalářský program. Děkuji a přeji poklidný začátek školního roku.

 • mh
  #4 written by mh 8 years ago

  Dobrý den. Přednost vlastním studentům určitě nedáváme – rozhodující je kvalita zájemce. Při posledních přijímačkách na magisterské studium to bylo 50 na 50 – půlka přijatých byla “našich” a půlka “zvenčí”. Bakalářské studium studenty víc “vychovává” (výuka historie a teorie oboru, výuka práce s technikou – natáčení a střih zvuku i obrazu, obecné kulturní vzdělávání či kreativní psaní), naopak magisterské studium už předpokládá, že všechny tyhle základy mají studenti osvojeny a spíš dává prostor pro vlastní tvorbu. Co je pro Vás vhodnější, to posoudit neumím – musíte se rozhodnout sama. 9. 11. bude na DIFA den otevřených dveří, kde se budete moci setkat i s pedagogy ateliéru a osobně se jich zeptat. Anebo taky můžete zkusit napsat studentům RTDS (třeba přes Facebook) a zeptat se jich na jejich názor. Ať už se rozhodnete jakkoli, tak přeji zdar. Marek Hlavica.

 • Kristýna
  #5 written by Kristýna 7 years ago

  Dobrý den, zajímalo by mě, které předměty se v přihlášce do bakalářského studijního programu “Dramatická umění” (konkrétně RTDS) rozumí profilovými předměty.
  Předem děkuji za odpověď.

 • mh
  #6 written by mh 7 years ago

  Dobrý den, já ani nevím jak naše elektronická přihláška vypadá, ale díval jsem na internetu na papírové (třeba tady http://www.kampomaturite.cz/prihlaska-na-vs-formular/) a tam je u profilového předmětu napsáno, že to určí a vyplní fakulta. Takže Vy to vyplňovat nemusíte – a u nás, pokud vím, žádné profilové předměty jasně stanovené nemáme. Asi proto, že “profilový” je u nás především talent a ten se nikde nevyučuje. Takže to nemusíte vyplňovat. Jinak odborníkem na přihlášky je u nás referentka studijního oddělení Iva Oulehlová (oulehlova@jamu.cz), takže závazně Vám může poradit ona. A přeji zdar u přijímaček. mh.

 • Lenka
  #7 written by Lenka 7 years ago

  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně materiálů zasílaných spolu s přihláškou. Mám připraveny výše uvedené materiály (portfolio, bakalářská práce), ale na stránkách DiFa jsem našla ještě zmínku o talentových zkouškách a písemném testu na obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Je tam v požadavcích rozbor několika filmů a dokumentů a požadavek napsání písemného testu. Termín pro odevzdání byl ale v lednu, což jsem si bohužel všimla až teď. Je to tedy závažný problém? Nebo platí pouze materiály, které uvádíte v požadavcích k přijímacímu řízení?
  Děkuji za odpověď.

 • Anonymní
  #8 written by Anonymní 7 years ago

  Dobrý den, pokud jste včas podala přihlášku na bakalářské studium (do 30.11.2013), tak Vám měl přijít dopis s dalšími instrukcemi – třeba i o termínu odevzdání portfolia prací a dalších písemných materiálů. Takže pokud jste přihlášku podala a nic Vám nepřišlo, tak se prosím obraťte na studijní oddělení DIFA JAMU (studijni.difa@jamu.cz) a požádejte je o vysvětlení. Pokud se chcete hlásit na magisterské studium, tak termín odevzdání přihlášek je 31.3.2014 a po něm budou opět písemně rozesílány další instrukce. Přeji hezký den, Marek Hlavica

 • Comment Feed for this Post
Go to Top