Studium

Obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika lze studovat prezenčním studiem ve dvou programech:

Bakalářský studijní program

Standardní doba studia je tři roky. Studijní program je zakončený státní závěrečnou bakalářskou zkouškou a umožňuje získat titul „bakalář umění“, ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem. Součástí státní závěrečné zkoušky jsou zkoušky z příslušných odborných předmětů, obhajoba bakalářské diplomové práce a absolventský výkon a jeho obhajoba.

Témata bakalářské zkoušky (.pdf)

Magisterský studijní program

Standardní doba studia je dva roky. Studijní program navazuje na bakalářský studijní program absolvovaný na Divadelní fakultě JAMU, DAMU nebo jiné vysoké škole a zakončený bakalářským titulem BcA. nebo Bc. Magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou magisterskou zkouškou a umožňuje získat titul „magistr umění“, ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem. Součástí státní závěrečné zkoušky jsou zkoušky z příslušných odborných předmětů, obhajoba magisterské diplomové práce a absolventský výkon a jeho obhajoba.

Témata magisterské zkoušky (.pdf)

Doktorský studijní program

Na Divadelní fakultě JAMU lze po zakončení magisterského studijního programu pokračovat studiem doktorského studijního programu „Dramatická umění“.

Studijní plány (.pdf)

Studijní a zkušební řád JAMU (.pdf)

Koncepce oboru

Vyučované předměty

Absolventské práce vzniklé v Ateliéru RTDS

Hodnotící zprávy studentů po zahraničním pobytu v rámci programu Erasmus

Go to Top