Aktuality

Havlovské aktovky 2021/2022: První a třetí místo pro studenty ateliéru RTDS

V zimních měsících roku 2021 proběhl druhý ročník soutěže o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla, pořádaný Divadelní fakultou JAMU a The Václav Havel Library Foundation v New Yorku. Studenti ateliéru RTDS získali hned dvě ocenění!

Tématem letošního ročníku byla citace z divadelní hry Odcházení: Chtěl jsem, aby naše školy opouštěli moudří, slušní a všestranně vzdělaní lidé. To byla hlavní idea mé plánované školské reformy. Jestli se uskutečňovala pomalu, byla to především vina některých učitelů, kteří nebyli dostatečně moudří, slušní a všestranně vzdělaní.

Prvním místem byl oceněn text Musí to být Josefa Nosála:

“Úderné a přesně pointované monodrama o řediteli školy, který není schopen přistoupit na změny v chodu své instituce. Autor vytvořil psychologicky věrohodnou postavu s tragikomickými rysy a jemným ironickým humorem, která má velký potenciál pro divadelní realizaci. Vizuálně sugestivní text je stavěn do kontrastu s tušenou jevištní akcí, která již na papíře vybízí k inscenování. Aktovka z ředitelny valí v dynamickém tempu vpřed, nabízí promyšlený obraz setkání starého a nového světa, který se v konečném důsledku, téměř vždycky musí vlámat do dveří.”

df.jamu.cz

Třetí místo pak získala Daniela Vošahlíková za hru Je potřeba změna! :

“Autorka s přehledem demonstruje absurdní rozklad jazyka, čímž upomíná čtenáře nejen na Havla, ale také na Ionesca, Pintera či Becketta. Svižný, hravý a minimalistický text. Základní myšlenkou této aktovky z prostředí učitelského sboru, je neschopnost přistoupit k systémovým změnám, které jsou nutné, a všichni po nich touží, ale nikdo je nedokáže uskutečnit. Skvěle vystavěná absurdita (vskutku “havlovská”), která patří v letošním ročníku mezi ty aktovky, které nejvýstižněji chápou a vystihují letošní téma a zadání. Ve svém minimalismu a úspornosti jazykově i situačně vytříbená. U čtení tohoto textu je cítit ve vzduchu pronikavý rytmus, který končí expresivním breakem na bicí.”

df.jamu.cz

Oceněným Daniele Vošahlíkové a Josefu Nosálovi, a samozřejmě i Vojtěchu Balcarovi z ateliéru Divadelní dramaturgie, který se umístil na druhém místě, srdečně gratulujeme!