Kritiky

Kritiky

Kateřina Hejnarová: Válka a já | Skrytá zpráva o stavu evropské válečné zkušenosti

Při letmém pohledu by se mohlo zdát, že seriál Válka a já nemůže dospělému publiku nabídnout mnoho. Fakta pochopitelně přicházejí ve zjednodušené podobě srozumitelné divákům od osmi let. Avšak právě díky svému postavení mimo komplikovanou perspektivu dospělých podává pořad vzácné svědectví o tom, jaká zkušenost je pro nás natolik hodnotná, abychom ji při výchově tlumočili dětem, jak přesně o ní dokážeme mluvit, a kam až sahá naše vyrovnání se s minulostí, do jaké hloubky odolá bezelstně nehorázným dětským dotazům.

Zobrazit více
Kritiky, Tvorba

Bernardeta Babáková: Multimedia na festivalu Prix Bohemia Radio z pohledu člena studentské poroty

Letos zcela poprvé se na festivalu rozhlasové tvorby Bohemia Prix Radio objevila kategorie Multimedia. Tento krok se zdá být logickým a nezbytným, vzhledem k mnoha důvodům, jako je přechod nově vznikající hudby, původní audio tvorby ale i klasických rozhlasových stanic na internet a hledání nových forem, jak provázat hudbu a mluvené slovo s nově vznikajícími platformami. Není ani možné ignorovat nové ateliéry na uměleckých školách a vznikající obory na fakultách, jejich studenty a absolventy, které se multimediální a intermediální problematice věnují, ať už ve svých teoretických nebo uměleckých počinech.

Zobrazit více
View More