Audio, Tvorba

Eliška Kánská: Brněnská kulturní scéna pomáhá | Sbírky na podporu Ukrajiny, ale i zájem o ukrajinskou poezii

V ukrajinské poezii lze vysledovat určitou identickou křehkost, ale nejedná se o cosi silně nacionálního. Naopak je to opravdu křehká a identická záležitost.“ Těmito slovy charakterizoval ukrajinskou poezii Dominik Bárt. S tím jsem se potkala na benefičním čtení ukrajinské poezie, které probíhalo v suterénu brněnského klubu Desert. Zde za cinkotu sklenic i tramvají, s podkresem tvořeným vrzáním židlí a hovorem od baru, se 3. března linuly z úst brněnských básníků básně ukrajinských autorů.

Ljubov Jakymčuk byla první ukrajinská básnířka toho večera. Její báseň Ňam a válka četl Pavel Zajíc. Bernardeta Babáková představila Jurije Zavadského a mimo jiné jeho báseň Svobodný člověk se nenarodil. V neposlední řadě na malé podium vyšel číst také docent Zbyněk Fišer z brněnské filozofické fakulty. Ten přečetl básně Ostapa Slyvynského z výboru Písek a víno. Přečetl první a poslední báseň výboru – básně o naději. Ze všech těchto básní zazní v reportáži vybrané úryvky.

Eliška Kánská, ČRo Brno

Audioreportáž Elišky Kánské poslouchejte ZDE.